Vækst og beskæftigelse

 

NGO FORUM valgte at sætte Vækst og Beskæftigelse på som et fælles tema i 2011-12.

NGO FORUMs Stående Udvalg nedsatte en mindre arbejdsgruppe med repræsentation fra MS, Projektrådgivningen, WWF Danmark, Ulandssekretariatet og en repræsentant fra en arbejdsgruppe etableret som et samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsnetværket og Uddannelsesnetværket.

I 2011 har fokus været at gennemføre en mindre kortlægning af NGO FORUMs medlemmers erfaringer med samarbejde med den private sektor samt gennemføre en undersøgelse af NGOernes konceptuelle forståelse af begrebet vækst og sammenhæng mellem vækst og beskæftigelse.

Dette arbejde har mundet ud i et inspirationskatalog med konkrete eksempler på samarbejde:

Der blev på baggrund af inspirationskataloget også lavet etpositionsnotat , der skitserer NGO FORUMs prioriteter under emnet vækst og beskæftigelse. Notatet er udarbejdet af Henrik Nielsen, og udgør således ikke et fælles positionspapir fra Det Stående Udvalg, hvor de forskellige medlemmer vægter de forskellige konklusioner lidt forskelligt.

I 2013 videreførtes arbejdsgruppen, men mere som "lyttepost", hvor vi især vil følge hvorledes arbejdet defineres ind i forhold til prioritetsområdet "grøn vækst". I 2014 vil arbejdet fokuseres på at følge med i hvordan grøn vækst inkluderes i Civilsamfundspolitikken, samt hvordan privatsektorbistanden får en større og større rolle, i Danmark såvel som i Europa og i f.eks. post 2015-regi.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk