Nye rapporteringsregler for civilsamfundsorganisationer

De nye rapporteringsregler for civilsamfundsorganisationerne er et af NGO FORUMs arbejdstemaer i 2014. 12 nye organisationer skal de kommende år overgå til at være rammeorganisationer, og dermed skal de indordne sig under de nye RAM-rapporteringsregimenter, (Results-based Allocation Mechanism!) som er blevet designet fra Udenrigsministeriet, efter hvilket, der vil kunne blive skruet op og ned for bevillingerne. I foråret planlægges et kort kapacitetsopbygningsforløb:

Der har i foråret og forsommeren været afholdt en række velbesøgte kapacitetsopbygningssessions, hvor de nye regler er blevet gennemgået, og hvor de "gamle" har delt deres erfaringer med nye rammeorganisationer. Se oplægget fra det sidste erfaringsudvekslingsmødet her

Vi planlægger i efteråret en række fyraftensmøder, hvor vi vil diskutere mere indgående, hvad der egentlig sker med os når vi underlægger os disse evaluerings- og resultatorienteringsregimer. Et stadig ufærdigt "Concept note" er vedhæftet her

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk