Metodeudvikling - Fagligt Fokus

Arbejdet med tværgående metodeudvikling foregik indtil begyndelsen af 2010 i netværket Tematisk Forum. Dette netværk lukkede i 2010 og der har siden været udtrykt klare behov for at bringe den tværgående metodeudvikling videre under andre former.

Metodeudvikling og læring indgår derfor som en af tre prioritetsområder for den Danida-finansierede pulje til støtte af kapacitetsudvikling, som NGO FORUM forvalter.

CISU stor opt

NGO FORUM har valgt, at organisering og facilitering af den tværgående metodeudvikling og læring er forankret i CISU i 2012 og 2013 og konkretiseres i initiativet Fagligt Fokus. Initiativet gennemføres i tæt samarbejde med NGO FORUMs sekretariat og koordineres med øvrige kapacitetsudviklingsaktiviteter.

       2012


Besøg Fagligt Fokus' hjemmeside:

Fagligt_Fokus

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk