Civilsamfundspolitikken

Udkastet til den nye civilsamfundspolitik har været i høring, og der er kommet en lang række høringssvar. Man kan læse de forskellige høringssvar her:

https://um.dk/en/danida-en/partners/civil-society-organisations/public-consultations/

 

Den gamle Civilsamfundsstrategi er således afgået ved døden! Længe leve civilsamfundspolitikken! Forvirret? Fortvivl ikke, men dette var en af hovedkonklusionerne  på den just afsluttede evaluering af civilsamfundsstrategien, der blev gennemført i 2012-2013. Civilsamfundsstrategien var strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Den blev skabt i 2000 og opdateret i 2008. Den har dannet den normative ramme for civilsamfundsarbejdet, og knæsat principperne om partnerskaber og empowerment som hovedhjørnestene i arbejdet. Strategien vedrørte Udenrigsministeriets bistand gennem de danske civilsamfundsorganisationer samt den bilaterale statslige bistand direkte til organisationer i modtagerlandene. Du kan hente Civilsamfundsstrategien HER

Siden 2009 har Udenrigsministeriet gennemført en årlig tværgående undersøgelse af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporterne er baseret på bidrag fra de danske civilsamfundsorganisationer, der har modtaget støtte over NGO-bevillingen. Et konsulent team fra INTRAC, Tana og Indevelop under ledelse af Cowan Coventry foretog evalueringen af civilsamfundsstrategien. Evalueringen kan findes HER.

En af hovedkonklusionerne i evalueringen var at det var vanskeligt at måle effekten af strategien, og at der ikke lå nogen specifik roll-out mekanisme for dens implementering. Derfor vil man nu lave en civilsamfundspolitik, der er mere klart bundet op på Danidas mere overordnede strategi ”Retten til et Bedre Liv” 

NGO FORUM er i tæt dialog med ministeriet omkring formuleringen af denne nye civilsamfundspolitik, og har udviklet et princippapir om indholdet i den nye politik. Det kan findes HER.

Ministeriet skrivegrupper er nu i gang med at lave konceptnoter for udformningen af civilsamfundspolitikken. Se ministeriets konceptnote HER. Ministeriets konceptnote blev behandlet i Udenrigspolitik Udvalg d. 9/9-13. Ved den lejlighed fik NGO FORUM foretræde for udvalget, og præsenterede følgende princippunkter, som vi mente var vigtige i forhold til udmøntningen af politikken. Se princippunkterne HER.

Efter Civilsamfundstræffet blev der lavet et samlet responsum, der opsummerede nogle af de punkter, vui gerne vill have med i civilsamfundspolitikken

Tidligere evalueringer af den gamle civilsamfundsstrategi.

Siden 2009 har Udenrigsministeriet gennemført en årlig tværgående undersøgelse af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporterne er baseret på bidrag fra de danske civilsamfundsorganisationer, der har modtaget støtte over NGO-bevillingen.

Læs de tre evuleringer her:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk