NGO FORUM arbejder for at styrke de danske civilsamfundsorganisationer kapacitet til at kunne analysere og forholde sig til globale tendenser og især udfordringer for udviklingsbistanden og civilsamfundets rolle.

Under 'globale tendenser' i den nye strategiske ramme for puljen til støtte af de danske NGOers fælles kapacitetsudvikling i 2012–2014 er der nævnt temaer som:

  1. Udviklingsbistandens effektivitet og ændrede rolle i forhold til udviklingen i Syd.
  2. Vækst, ulighed og fordelingspolitik
  3. Rammevilkårene for civilsamfundet i Syd (og i Nord)
  4. Partnerskaber og rollefordeling. Hvert år udarbejdes der arbejdsplaner for dette arbejde.

Det er NGO FORUMs akademiske medarbejde Henrik Nielsen, der har ansvaret for faglige analyser og kapacitetsudvikling af NGO FORUMS medlemsorganisationer. 

Læs årsrapporten fra 'globale tendenser' 2012 HER

I menuen til venstre kan du følge med i, hvilke områder NGO FORUM særligt arbejder med i øjeblikket.


Henrik Nielsen skriver:

High Level Panelets rapport er ude!

På vores møde d. 3/6 havde FORDI fået Jan Vandermoortele med på Skype, til at komme med sit bud på High Level panelets rapport, og til at komme med en vurdering  af vores positionspapir og hvordan de to spillede sammen. Det var en god ide, og det var nogle interessante konklusioner han nåede frem til.  Han fastholder at det er vigtigt at se rapporten, ikke som et udkast til en konvention, som alle lande skal signe op til, men som et forslag til en globalt normativ dagsorden om hvor vi sammen godt kunne tænke os at bevæge os hen.

Læs mere...

Post 2015 arbejdet

NGO FORUMs sekretariat har været travlt optaget af at koordinere arbejdet om at få formuleret en samlet position til Post 2015 dagsordnen, sammen med sekretariaterne fra de andre netværk, 92-Gruppen, Concord og FORDI. Der arbejdes på at have et samlet positionspapir klar, som de danske civilsamfundsorganisationer så vil præsentere for regeringen i den forventning at denne så vil tage disse punkter med i internationale fora. Sekretariatsgruppen arbejder på at arrangere en Christiansborgkonference, sandsynligvis i Februar 2013

Læs mere...

Afrapportering fra CIVICUS Assembly

CIVICUS, Canada, 4.-7. september 2012.

Et vigtigt punkt ved årets CIVICUS-møde, der omhandlede emnet ”towards a new social contract”, var naturligvis emnet omkring formuleringen af en civilsamfundsposition på POST-2015 – dagsordnen.

Der er mange forskellige underdagsordner, man kunne tage fat på, men her var det særligt tre workshops, der havde interesse: En, der omhandlede ”Desperately seeking sustainability – new paradigms new approaches, new alliances”, en anden med titlen ”Bringing local voices to the heart of the Post 2015 development agenda” og endelig én med titlen ”Making development effective: Civil society and the global agenda on development effectiveness.”

Læs mere...

Reflektioner efter møde med Christian Friis Bach d. 3/9 i Ingeniørforeningen

Mandag d. 3. September havde ministeren indkaldt til møde i Udviklingspolitisk Råd, for at præsentere planer for implementering af den nye strategi. Det blev så det sidste møde i det gamle Udviklingspolitiske Råd, der nu er nedlagt, et velbesøgt arrangement, hvor Christian Friis Bach (CFB) fremlagde prioriteterne i den nye strategi.

Læs mere...

Møde med Christian Friis Bach d. 25/6 i Udenrigsministeriet.

Udviklingsministeren havde indkaldt de folkelige organisationer bredt til et orienterende møde om hvorledes arbejdet med at udmønte den nye lov og den nye strategi i praksis ville udfolde sig.

Samtidig benyttede han lejligheden til at takke de folkelige organisationer for deres arbejde med at kommentere og komme med input til strategien.

Læs mere...

En (behersket) optimist?

I anledningen af NGO FORUMs årsmøde havde vi inviteret Andrew Rogerson fra ODI i London til at komme til vores årsmøde og give et bud på hvilke udfordringer vi står overfor som globalt civilsamfund i fremtiden, med et specifikt fokus på fattigdomsbekæmpelse. Der blev malet med bred pensel, men det var et på mange måder ganske perspektivrigt billede af fremtiden han tegnede.

Læs mere...

Flere artikler...

  1. Godt nytår!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk