Ramme for den fælles kapacitetsudvikling

Den fælles kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer understøttes af en bevilling fra Udenrigsministeriet (Danida) ud fra en målsætning om at støtte initiativer, som bidrager til kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer indenfor strategisk vigtige områder, hvor det valgte tema rækker ud over den enkelte organisations virkefelt.  Om bevillingen står der i finansloven: ”Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske civilsamfund. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling og afprøvning af nye tilgange til udvikling”.

Det overordnede formål med den fælles kapacitetsudvikling er således at berige og styrke de danske civilsamfundsorganisationer ved at:

  • Sikre at organisationerne er bekendt med og på højde med internationale tendenser indenfor centrale tematiske, sektorfaglige og metodiske områder samt, hvor relevant, at klæde organisationerne på til at indgå i internationale diskussioner.
  • Understøtte fælles faglig og metodisk udvikling og nytænkning indenfor prioriterede områder, med mulighed for fælles læring, som rækker udover hvad der kan foregå i den enkelte organisation.
  • Støtte op om at ny læring omsættes til organisatorisk praksis, som øger kvaliteten og effektiviteten af organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til fortalervirksomhed.

De danske civilsamfundsorganisationer repræsenterer et stort virkefelt og en stor mangfoldighed. Den fælles kapacitetsudvikling skal således imødekomme organisationernes eksisterende kapacitetsbehov og grundlæggende bidrage til at etablere en solid og alsidig kapacitet i de danske civilsamfundsorganisationer.

Læs hele dokumentet her: Fælles ramme for kapacitetsudvikling 

Tidligere ramme

På årsmødet den 24. maj 2011 blev NGO FORUMs strategiske prioriteter for perioden 2012-2014 godkendt.

Prioriteterne har fokus på de danske NGO'ers fælles kapacitetsudvikling, herunder de faglige netværk.

Prioriteterne er udarbejdet på baggrund af en behovsanalyse blandt medlemmerne af NGO FORUM samt en række andre inputs, og blev inden årsmødet 2011 diskuteret i forskellige fora, herunder det Stående Udvalg.

Det er vigtigt at læse de to nedenstående dokumenter før man starter på at lave en ansøgning:

Behovsafklaring

I 2010 besluttede det Sående Udvalg, at der blandt NGO FORUMs medlemmer skulle laves en behovsanalyse af behovet for tværgående metode- og kapacitetsopbygning. Her kan du læse om forløbet:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk