Behandling af ansøgninger

Det er et grundlæggende princip for behandlingen af ansøgninger, at denne er klart adskilt fra rådgivningen. For at sikre dette princip er der etableret et bevillingssystem, som er adskilt fra Globalt Fokus' sekretariat og i sin vurdering uafhængigt afsekretariatet.

Bevillingssystemet består af et Bevillingsudvalg og en Bevillingskonsulent. Bevillingsudvalget består af tre udpegede repræsentanter fra Globalt Fokus' medlemsorganisationer med relevant faglig baggrund, en repræsentant fra CISU – Civilsamfund i Udvikling samt en repræsentant fra Globalt Fokus' koordinationsudvalg. Bevillingskonsulenten er en ekstern konsulent ansat på timebasis. Bevillingskonsulenten er indstillende medens bevillingsudvalget alene har bevillingskompetencen.

Bevillingsstrktur og behandlingsproces beskrives i retningslinjer og bevillingskriterier for puljen. Funktionsbeskrivelse for bevillingsstrukture kan læses i nedenstående dokumenter:

Ansøgere får normalt svar indenfor 5 uger. Behandlingstiden kan dog være længere, hvis der er brug for at indhente supplerende oplysninger. Ansøgerne modtager et skriftlig svar. I tilfælde af afslag angives hovedbegrundelserne herfor, ligesom ansøger vil få tilsendt bevillingsnotatet med vurdering af ansøgningen.Ansøgere får normalt svar indenfor 5 uger. Behandlingstiden kan dog være længere, hvis der er brug for at indhente supplerende oplysninger. Ansøgerne modtager et skriftlig svar. I tilfælde af afslag angives hovedbegrundelserne herfor, ligesom ansøger vil få tilsendt bevillingsnotatet med vurdering af ansøgningen.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk