Støttemuligheder

Ny ramme for den fælles kapacitetsudvikling

I 2013 gennemførte Danida et eksternt review af puljen. Reviewet slog fast, at de faglige netværk udgør en ideel ramme for etablering og styrkelse af relationer mellem fagpersoner på tværs af forskellige organisationer. Aktiviteterne er katalysator for udvikling af faglige kompetencer og færdigheder indenfor tematiske og sektor- eller fagspecifikke områder. Det blev dog også understreget, at der er brug for en mere systematisk tilgang til kapacitetsudvikling, bedre dokumentation og en ny struktur, der kan skabe mere ejerskab til netværksinitiativerne blandt medlemsorganisationerne. 

I første halvdel af 2014 blev der gennemført et omfattende opfølgningsarbejde, der har ført til formulering af en ny ramme for den fælles kapacitetsudvikling. Hent rammen HER

Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiative (Puljen)

Pulje til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer er en åben pulje med et årligt beløb på ca. 2,5 mio. kroner. Der kan søges om støtte til specifikke kapacitetsudviklingsbehov blandt et mindre udsnit af danske civilsamfundsorganisationer.

Der er ansøgningsfrist to gange årligt - i oktober og april. Der vil i hver ansøgningsrunde allokeres ca. 1,25 mio. kr.   

Næste ansøgningsfrist er tirsdag den 21. oktober til initiativer med start tidligst 1. januar 2015.

Retningslinjer, ansøgningskemaer og rapporteringsformater findes her på siden.

Baggrund

Siden begyndelsen af 2009 har administrationen af den Danida financierede "Puljen til Støtte af Faglige Netværk og Kapacitetsudvikling" være administreret af NGO FORUM. Puljen har til formål at støtte netværksinitiativer og aktiviteter, der bidrager til kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer, der arbejder i udviklingslandene. Se Danidas beskrivelse af puljen.

I 2013 gennemførte Danida et eksternt review af puljen. Reviewet slog fast, at de faglige netværk udgør en ideel ramme for etablering og styrkelse af relationer mellem fagpersoner på tværs af forskellige organisationer. Aktiviteterne er katalysator for udvikling af faglige kompetencer og færdigheder indenfor tematiske og sektor- eller fagspecifikke områder.

Det blev dog også understreget, at der er brug for en mere systematisk tilgang til kapacitetsudvikling, bedre dokumentation og en ny struktur, der kan skabe mere ejerskab til netværksinitiativerne blandt medlemsorganisationerne. På møde i NGO FORUMs Stående Udvalg den 4. december 2013 blev det besluttet at afsætte ressourcer til opfølgning på reviewet.

Medlemshøring af udkast til ny ramme for kapacitetsudvikling

Med baggrund i det review af puljen til støtte af faglige netværksinitiativer som lå færdigt d. 4 november 2013 (se nedenunder), blev der udarbejdet et udkast til en ny ramme for kapacitetsudvikling. Udkastet har været til høring blandt medlemsorganisationer samt organisationer aktive i de faglige netværk med deadline d. 8. april 2014. Se Udkastet til rammen, samt de 9 høringssvar herunder.

Udkast til ramme for forvaltning af midler til kapacitetsudvikling i ny NGO-platform

Samlede høringssvar fra medlemsorganisationer

Review af puljen

UM gennemførte i 2013 et eksternt review af puljen til støtte af faglige netværksinitiativer og kapacitetsudviklingsinitiativer og den endelige review rapport lå færdig den 4. november. NGO FORUMs Stående Udvalg godkendte i december en procesplan for opfølgningen af dette review og det forventes at NGO FORUMs Stående Udvalg på et møde den 28. april vil kunne godkende en ny struktur og retningslinjer for puljen, der vil gælde allerede for ansøgningsrunden i efteråret 2014.

Udkast til ramme for forvaltning af midler til kapacitetsudvikling i ny NGO-platform

Læs review for puljen til støtte af netværksaktiviteter HER

Find annex til rapporten HER

Hent Terms of Reference for reviewet HER

Hent inception note for reviewet HER

For mere information om reviewet og opfølgningen af dette kan du henvende dig til NGO FORUMs netværkskoordinator Pernille Tind Simmons på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 60 43 33 31.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk