Eksterne repræsentationer

I nogle tilfælde bliver NGO FORUM bedt om at udpege en repræsentant tilf.eks. en bestyrelse, en reference gruppe eller andre eksterne repræsentationer. Herunder finder du aktuelle repræsentationer.

Institut for Flerpartisamarbejde
Formålet med instituttet er at styrke den danske demokratibistand. Instituttet skal særligt fokusere på støtten fra politiske partier til politiske partier og på opbygning af flerpartisystemer i udviklingslandene. Instituttets aktiviteter forudses at supplere den øvrige danske støtte til demokratiopbygning i partnerlandene.

Elsebeth Krogh blev udpeget af NGO FORUM til at indtræde som medlem af bestyrelsen til Institut for Flerpartisamarbejde og er repræsenteret i sin egen personlige kapacitet.

DIPD LOGO BIG 1

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk