Politik

NGO FORUM udarbejder jævnligt høringssvar og notater om udviklingspolitik fra enten alle eller dele af NGO FORUMs medlemsorganisationer.

En del af NGO FORUMs funktion er netop at:

  • facilitere dialog og forhandling med relevante danske myndigheder og politikere om udviklingsrelaterede aktiviteter af fælles interesse for medlemsorganisationerne.
  • sikre medlemsorganisationernes involvering og indflydelse på politikker, budgetter, administrative retningslinjer m.m. af fælles interesse for medlemsorganisationerne.

Her kan du læse de seneste høringssvar, breve og notater. Du kan også læse om og høre/se de debatarrangementer, som NGO FORUM hvert år arrangerer i samarbejde med Danske Universiteter samt rapporteringer fra NGO FORUMs medlemsmøder.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk