Medlemsundersøgelse 2013

Medlemsundersøgelsen 2013 er lavet for at give en kvalificeret forståelse af, hvilke forventninger og behov NGO FORUMs medlemmer har til NGO FORUM med særligt fokus på medlemskommunikation og hjemmeside. Dette skal styrke NGO FORUMs sekretariat fremadrettet, således at vi bliver bedre til at fokusere kommunikationsarbejdet ift. medlemsorganisationerne. Rapporten skal ligeledes give indspark til, hvad der er behov for ift. fælles opsamling af læring i de faglige netværk, støttet af "Puljen til støtte af faglige netværksinitiativer- og kapacitetsudviklingsaktiviteter". En undersøgelse af denne karakter er ikke tidligere blevet gennemført i NGO FORUM.

Ekstern konsulent, Maria Bach Sørensen, har gennemført undersøgelsen. Der er brugt ca. fire ugers arbejde på opgaven i perioden december 2012 - januar 2013. Undersøgelsen er bestilt af NGO FORUMs sekretariat med opbakning fra det Stående Udvalg.

Undersøgelsen har tre delmål:

  1. At undersøge hvorfor medlemmerne er medlem af NGO FORUM og hvad deres forventninger til NGO FORUM er.
  2. At undersøge hvordan og hvor de henter deres oplysninger om NGO FORUMs arbejde samt hvad de forventer af hjemmesiden og medlemskommunikationen.
  3. At kigge på forventninger og behov i forhold til NGO FORUMs kommunikation og formidling af erfaringer og læring genereret af "Puljen til støtte af faglige netværksinitiativer- og kapacitetsudviklingsaktiviteter"

Hent rapporten på PDF her.

Screen shot 2013-02-12 at 09 opt

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk