Det Stående Udvalg

Det Stående Udvalg består af tyve ledende repræsentanter fra medlemsorganisationerne samt 2 suppleanter. De har det løbende ansvar for NGO FORUMs aktiviteter og er ansvarlige overfor NGO FORUMs øvrige medlemmer. Det Stående Udvalg mødes omkring seks gange årligt.

De kommende mødedatoer er endnu ikke besluttet, grundet den ventede sammenlægning med Concord Danmark, som besluttes på den stiftende generalforsamlig d. 27. maj.

NGO FORUMs Stående Udvalg har det løbende ansvar for NGO FORUMs aktiviteter og er ansvarlig overfor NGO FORUMs øvrige medlemmer. Det Stående Udvalg består af ledende repræsentanter fra medlemsorganisationerne med beslutningskompetence og mødes omkring seks gange årligt. Der tages  referat af møderne i det Stående Udvalg og disse udsendes til NGO FORUMs medlemmer senest 3 uger efter mødets afholdelse samt oploades til NGO FORUMs hjemmeside. Det Stående Udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper inden for specifikke indsatsområder, som kan bestå af faglige eksperter fra medlemsorganisationerne samt evt. eksterne ressourcepersoner.

Det Stående Udvalg består af tyve repræsentanter fra forskellige medlemsorganisationer. Faste medlemmer er de eksisterende rammeorganisationer og miniprogramorganisationer samt Projektrådgivningen (p.t. i alt ni organisationer). De resterende elleve pladser fordeles imellem repræsentanter fra de øvrige medlemsorganisationer.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk