Om Globalt Fokus/NGO FORUM

Ny Civilsamfundsplatform

D. 27. maj 2014, blev NGO FORUM og Concord Danmark lagt sammen på en stiftende generalforsamling. Den nye platform har fået navnet Globalt Fokus - Folkelige Organisationer for Udviklingsarbejde. Den nye organisation vil samle NGO FORUM og Concord Danmarks aktiviteter, som i mange henseender har overlappet hinanden indtil nu, med en samlet vision om at arbejde for "en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund."

Globalt Fokus' overordnede formål vil være:

 • At bidrage til faglig udvikling, bl.a. via stærk koordinering med henblik på at optimere kapacitetsudvikling af det danske bistandsfaglige CSO-miljø.
 • At bidrage til fælles internationalt engagement i europæiske og globale civilsamfundsnetværk og –bevægelser.
 • At skabe en paraply for information og fælles kampagner.
 • At bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danida og EU, ift. vilkår, rammebetingelser m.v. af betydning for foreningens vision.
 • At udgøre en stærk politisk stemme, internationalt og i den danske debat, om miljø- og udviklingspolitikker, også på det humanitære område.

Arbejdsområder og fora

Den nye platforms arbejdsområder, vil være opdelt i fire overordnede, medlemsstyrede fora, som alle konstitueres i slutningen af juni. De fire fora er:

 • CSO-Forum
 • Forum for Oplysning og Kampagne
 • Politik Forum
 • Forum for kapacitetsudvikling

De primære arbejds- og fokusområder fastsættes af medlemmerne på en årlig generalforsamling, og de overordnede beslutninger bliver taget af et koordinationsudvalg på baggrund af medlemmernes ønsker.

Læs pressemeddelelse om den nye platform HER

Læs mere om strukturen HER

Læs referat fra den stiftende generalforsamling HER

Praktisk

Der arbejdes i øjeblikket på en ny hjemmeside for den nye platform, som forventes at gå i luften, agust 2014. Indtil da vil du finde nyheder og informationer om platformens arbejde her på www.ngoforum.dk og på www.concorddanmark.dk

_______________________________________________________________________ 

NGO FORUM (Opløst ved stiftende genralforsamling af ny platform, 27. maj 2014)

NGO FORUMs formål er at tage aktiv del i dialogen om dansk udviklingsbistand og Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde mellem myndigheder, politikere og medier. NGO FORUM er åbent for alle ikke-kommercielle danske folkelige organisationer med interesse for dansk udviklingsbistand og Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Medlemskab kan ske løbende ved skriftlig henvendelse til sekretariatet.

NGO FORUM har særligt til formål at:

 • styrke dialogen og samarbejdet mellem danske organisationer om dansk udviklingspolitik inkl. humanitært arbejde.
 • facilitere dialog og forhandling med relevante danske myndigheder og politikere om udviklingsrelaterede aktiviteter af fælles interesse for medlemsorganisationerne.
 • sikre medlemsorganisationernes involvering og indflydelse på politikker, budgetter, administrative retningslinjer m.m. af fælles interesse for medlemsorganisationerne.

NGO FORUM har taget konkrete initiativer og forestået offentlige kampagne- og oplysningsaktiviteter for at påvirke den offentlige opinion og det politiske miljø. NGO FORUM kan påtage sig forvaltningen af midler på vegne af udenrigsministeriet eller andre såfremt den primære målgruppe er medlemsorganisationerne.

NGO FORUMs historie

NGO FORUM startede oprindeligt som "NGO-kontaktudvalget", hvis medlemmer blev udpeget af daværende udviklingsminister Helle Degn (S). Udvalget fungerede under skiftende SR ministre igennem 1990erne. Men som led i VK-regeringens generelle nedlæggelse af råd og nævn, blev NGO-kontaktudvalget politisk nedlagt i 2002, men fortsatte som et internt koordinationsudvalg mellem de folkellige organisationer.

Efter NGO-træffet i 2006 tog de folkelige organisationer initiativ til en proces omkring etablering af et mere formelt NGO FORUM. Men NGO FORUM blev først officielt etableret på NGO FORUMs første årsmøde den 18. september 2007. Dermed fik det folkelige miljø et mere repræsentativt og formaliseret udvalg, der i dag virker som det officielle dialogforum over for minister, ministerium, det politiske system og andre, som ønsker en fælles indgang til NGO-verdenen i Danmark.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk