CISU - Civilsamfund i udvikling

CISU (det tidligere Projektrådgivningen) er en sammenslutning af mere end 250+ folkelige foreninger (NGOer) i Danmark, der alle er engagerede i u-landsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter.


CISUs strategi 2010-13 beskriver de overordnede mål for arbejdet inden for tre hovedområder:

  • Kapacitetsombygning af medlemsforeningerne gennem kurser, rådgivning, faglig formidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse osv.
  • Påvirkning af regeringens udviklingspolitik og støtte til medlemsforeningernes lobby- og oplysningsarbejde i Danmark.
  • Støtte til opbygning af stærke, uafhængige civilsamfund i Syd gennem partnerskaber og netværk med danske organisationer.

Civilsamfundsstrategien er den overordnede ramme for både CISUs rådgivning, kurser, faglige formidling og administration af Projektpuljen. CISUs konsulentordning og Projektpuljen er finansieret af Udenrigsministeriet. De egentlige foreningsaktiviteter er betalt via medlemskonstingenter.

Læs mere om CISU på deres hjemmeside.

CISU_stor_opt_250_pxl

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk