92-gruppen

Danske miljø- og udviklingsorganisationer har samarbejdet i 92-gruppen siden forberedelserne til FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro.

De 23 organisationer, der i dag er medlem af 92-gruppen, arbejder alle med bæredygtig udvikling - med forskelligt fokus og forskellige prioriteter. Nogle fokuserer mest på miljøspørgsmål i Danmark og/eller globalt, andre arbejder mest med udviklingsprojekter ude.

Fælles for organisationerne er, at de er villige til at samarbejde på tværs af særinteresser om at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark såvel som globalt.
92-gruppen arbejder særligt med:

  • at påvirke Danmarks, EU's, WTO’s og FN’s politik med relevans for global bæredygtig udvikling.
  • at påvirke de globale klimaforhandlinger, med henblik på at sikre en retfærdig og ambitiøs klimaaftale.
  • at være kontaktpunkt mellem danske NGO’er og det globale civilsamfund i arbejdet for global bæredygtig udvikling.

Læs mere om 92-gruppen på deres hjemmeside.

92-gruppen_ikon

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk