Uddannelse og beskæftigelse (TVSD)

Initiativet Udannelse og beskæftigelse (TVSD) arbejder for at styrke NGO’ernes kapacitet til at udvikle nye interventioner, der øger de udsatte unges sociale og politiske indflydelse og giver dem adgang til uddannelse og ordentlig beskæftigelse i Syd (med særligt fokus på udsatte unge kvinder). Derudover vil Udannelse og beskæftigelse arbejde for at sikre det nødvendige politiske og institutionelle fundament for det bliver en realitet.

Dette skal ske gennem:

  • Kapacitetsopbygning: Træningsworkshops for netværkenes medlemmer indenfor en række af prioriterede temaer og med særlig fokus på at formidle konkrete koncepter og metoder
  • Fremme af nye partnerskaber: Et længerevarende procesforløb med det klare mål, at støtte deltagende NGOer og andre danske aktører, herunder den private sektor, i at indgå nye strategiske partnerskaber.
  • Innovation: Træningsworkshops og studiebesøg hos aktører, som arbejder med innovation dels for at udvikle kapacitet til at anvende innovationsredskaber i organisationen og med partnere i Syd.
  • Fortalervirksomhed: De to netværk vil perioden igennem sammen med NGO Forum monitorere og søge indflydelse på de udviklingspolitiske dagsordener i relation til vækst og beskæftigelse, herunder især implementeringen af den danske bistand.
  • Faglig tematisk koordination: Internt i netværkene vil der være deltagelse i workshops og i sparringsgrupper omkring de enkelte initiativer. Derudover vil netværkene alliere sig med det europæiske netværk på temaet: NORRAG.

Herunder kan du læse TVSDs ansøgning, strategiske mål og årsrapporten fra 2012:

2012
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk