Aidsnet

Bevillingen til større og længerevarende netværksinitiativer ophørte i 2012, men netværket eksisterer stadig og har fået en mindre bevilling i 2013.

Aidsnet er et netværk af 33 NGO'er og forskningsinstitutioner, der arbejder sammen om at forbedre kvaliteten af den danske hiv/aids indsats i udviklingslandene. Det sker igennem aktiviteter, der fremmer kapacitetsopbygningen i NGO'erne og som styrker erfaringsudvekslingen. Aidsnet er et åbent, medlemsstyret netværk.

Netværket blev etableret  på et stormøde i juni 2000 på initiativ af Dansk Røde Kors. Under dette møde fandt en række danske udviklingsorganisationer sammen i erkendelse af, at den fællesmængde af viden, som findes blandt de forskellige danske organisationer, kan udnyttes bedre.

Både de danske hiv-organisationer, de forskningsinstitutioner, som arbejder videnskabeligt med hiv/aids-problematikken, og de NGO'er som er specialiseret i projektarbejde i Syd har gjort sig en række erfaringer, som kan komme andre til gode. Derfor netværkstanken.

Samtidig var der et ønske om at kunne indgå i en mere struktureret faglig dialog med Danida og være den sparringspartner i civilsamfundet, som forholder sig kritisk og konstruktivt til Danidas politik og prioritering på hiv/aids-området. Af samme grund var det nødvendigt at opbygge en konsolideret platform.

Herunder kan du læse Aidsnets ansøgning og årsrapporter:

2010 2011

Koordinator: Cæcilie Bom Kahama

Læs mere på Aidsnets hjemmeside (ikke aktiv i øjeblikket)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk