Programmatisk klimaarbejde i udviklingslande

Klimaforandringerne er et allestedsnærværende problem, der i stigende grad påvirker de danske organisationers programmer og projekter i udviklingslandene. I takt med erkendelsen af dette, er der blandt de danske NGOer, forskere og praktikere opstået et behov for kapacitetsopbygning og et øget samarbejde på tværs af organisationer og institutioner.

Formålet med det foreslåede aktivitetsforløb er at skabe et forum for vidensdeling og erfaringsudveksling mellem forskellige NGOer, forskere og praktikere fra konsulent branchen, og derigennem skabe grobund for et øget tværfagligt samarbejde og en bedre udnyttelse og faglig opkvalificering af den danske ressourcebase. Samtidig er der i forløbet en målrettet indsats for at opbygge kapaciteten hos de deltagende organisationer og institutioner indenfor det programmatiske klimaarbejde, blandt andet gennem afholdelse af to workshops med inddragelse af eksterne ressourcepersoner. Fokus gennem hele forløbet er på organisationernes eget arbejde indenfor temaerne vand, energi, skov, landbrug og fødevaresikkerhed samt oprindelige folk og rettigheder, med særligt fokus på klimatilpasning og programmatisk advocacy.

Herunder kan du læse ansøgning og rapport fra 1. temamøde:

       2011

Læs mere om netværket og deres aktiviteter på deres groupsite.

Kontakt: Tasia Spangsberg Christensen
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk