Fiskerifagligt Netværk

Fiskerifagligt Netværk (FFN) beskæftiger sig med kystfiskeri på globalt plan - specielt i Afrika og Filippinerne - med speciel fokus på at fremme kystfiskeriet og derigennem bidrage til social og økonomisk udvikling i kystsamfund.

FFN har opbygget en stor viden om de internationale politiske processer i relation til kystfiskeri – herunder policy coherence. Desuden engagerer FFN sig i internationale diskussioner og i netværk i Syd såvel som Nord.

FFNs aktiviteter arbejder med:

  1. At styrke FFNs samlede vidensbase omkring fiskeripolitik på globalt plan.
  2. At styrke FFNs vidensbase om fordelene og mulighederne ved kystfiskeri, og derved skabe bedre basis for at udføre fortalervirksomhed for fremme af kystfiskeriet i fattige lande.

Herunder kan du læse FFNs ansøgninger og årsrapporter:

       2010        2011        2012

KonferenceNOTAT

I forbindelse med konferencen "Kan EU sikre et bæredygtigt fiskeri?" (marts 2012) blev der udgivet et særnummer af NOTAT om bæredygtig fiskeri.
Du kan læse både en engelsk og en dansk version af NOTAT.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk