Netværksinitiativer

Puljen til støtte af faglige netværks og kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieres af Danida og forvaltes af NGO FORUM. Målet er at støtte netværksinitiativer og aktiviteter, der bidrager til kapacitetsudvikling af danske udviklingsorganisationer og miljøorganisationer med aktiviteter i Syd. Som beskrevet i NGO FORUMs strategiske prioriteter, ydes der støtte til kapacitetsudviklings på strategisk vigtige områder, hvor behovet rækker ud over den enkelte organisations virkefelt.

Større og længerevarende netværksinitiativer:

NGO FORUMs Stående Udvalg har taget en principiel beslutning mht. til de flerårige ansøgninger, således at man på den ene side giver mulighed for ansættelse af kvalificerede koordinatorer i mere end et år af gangen og på den anden side ikke fastfryser finansieringen for kommende år. 
NGO FORUM underskriver kun et-årige bevillingsaftaler, men kan give principielle tilsagn til støtte for det efterfølgende år.

I 2013 har NGO FORUM givet støtte til følgende større netværksinitiativer:

Kapacitetsudvikling - enkeltstående aktiviteter eller kortere forløb:

På nuværende tidspunkt yder NGO FORUM støtte til følgende:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk