Zimbabwe Konference 2010

Donorgruppen ”Venner af Zimbabwe” planlagde et møde i København den 10. december 2010 og som optakt til dette møde blev det danske civilsamfund opfordret til at lave en konference med repræsentanter fra civilsamfundet i Danmark og i Zimbabwe. Året før mødtes donorgruppen i Norge og havde inviteret CS til på ca. 20 min. at fremlægge deres input og dagen før havde det norske civilsamfund og andre civilsamfundsrepræsentanter mødtes for at lave et samlet oplæg. Den samme model blev brugt i forhold til den danske Zimbabwekonference arrangeret af NGO FORUM i tæt samarbejde med MS.

Konferencen blev afholdt i København den 9. december 2010 – dagen inden donor mødet den 10. december.

Læs her om konferencen:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk