Tidligere Civilsamfundstræf

NGO Træf blev gennemført både i 2006 og 2008.

NGO Træf 2006 havde til formål at styrke den folkelige forankring af NGO-bistanden. Efter offentliggørelsen af rapporten ”De danske NGO’ers folkelige forankring” i august 2004, forpligtede Danida sig til at iværksætte en række fremadrettede initiativer, der primært skal bidrage til at inddrage nye og bredere kredse i NGO-bistanden. Gennemførslen af NGO Træf 2006 faldt under denne type initiativ.

Intentionen var, at NGO’er – såvel store som små – og andre aktører involveret i dansk ulandsbistand kunne præsentere og dokumentere resultater, dele viden og erfaringer samt diskutere og udvikle koncept og strategier.

Du kan læse mere på NGO Træfs hjemmeside 2006.

Find relevante dokumenter fra NGO Træf 2008 HER

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk