Kontakt FAGLIGT FOKUS

FAGLIGT FOKUS er et initiativ under NGO FORUM, som skal styrke den faglige læring og metodeudvikling blandt de danske foreninger med engagement i udviklingssamarbejdet.

Kontaktperson:
Faglig leder Jeef Bech
CISU - Civilsamfund i Udvikling
8612 0243
jb@cisu.dk

Kommende arrangementer i Fagligt Fokus

Kursus: Hvordan arbejder man i (og med) netværk og alliancer?

Mød dr. Eelke Wielinga og Ger Roebeling fra MDF: Management for Development Foundation i Holland til et spændende 2-dages kursus i København 2.-3. oktober 2012. Du får hvor fokus redskaber til at analysere og facilitere netværk i en given kontekst og med et specifikt formål. Øvelser på grundlag af cases vil danne baggrund for den fælles læring og metode udvikling.

Læs mere og meld dig til her 


Ny arrangementsserie: Samspillet mellem fortalervirksomhed og strategiske ydelser

Både den nye udviklingsstrategi og den kommende evaluering af Civilsamfundsstrategien (efteråret 2012) peger på vigtigheden af, at CSO’er i stigende grad forsøger at arbejde med fortalervirksomhed som deres centrale strategiske mål. Publikationen ”The Change Triangle” vil i efteråret blive opdateret og trykt. I forlængelse af dette vil der i dialog med det danske CSO miljø blive arrangeret debatmøder, hvor sammenhæng mellem fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og strategiske ydelser vil blive diskuteret.

Første møde i arbejdsgruppen vedrørende ”Samspil mellem kapacitetsopbygning, fortalervirksomhed og strategiske ydelser / tematiske kompetencer” vil finde sted: Onsdag d. 19. september 2012 kl. 11.00 – 12.30 (incl. Frokost) hos Ibis, Vesterbrogade 2B,  lokale 225 (biblioteket), 2 sal.

Læs mere og meld dig til her